Masivet® informatie voor dierenartsen

Masivet® is bestemd voor de behandeling van inoperabele mastceltumoren bij honden (graad 2 of 3) of als nabehandeling na (gedeeltelijke) verwijdering van de tumor. Het medicijn is een tyrosine-kinaseremmer en vergelijkbaar met Palladia®. Masivet® werkt op de KIT-receptor. Deze tyrosine-kinasereceptor reguleert de groei of celdeling van bepaalde cellen. Bij 15-40% van de mastceltumoren ontstaat de kanker doordat er een beschadiging is van de KIT-receptor. De receptor staat de hele tijd op “aan”, en daardoor blijven de cellen maar groeien en delen. Masivet® zet de KIT-receptor weer “uit”. De toediening is via tabletten van 50 mg of 150 mg. De tabletten mogen niet worden gebroken.

Neem telefonisch contact op met Maxani indien u als dierenarts Masivet® voor de eerste keer wil bestellen of meer informatie wenst over Masivet®. Indien u een herhaalbestelling wil plaatsen kunt u inloggen in de webshop. Voor diereigenaren is dit product uitsluitend via de dierenarts verkrijgbaar. Meer informatie over Masivet® vindt u hierna.

Masivet® wordt verzonden en gefactureerd vanuit AB Science in Frankrijk. De levertijd is derhalve 4 tot 5 werkdagen. Een potje Masivet® bevat 30 tabletten.

  • 50 mg Masivet®, registratienummer: 100191
  • 150 mg Masivet®, registratienummer: 100198

 

Hoe werkt Masivet®?

Masivet® bevat de werkzame stof masitinib. Masitinib is een Proteïne Tyrosine Kinase (PTK) remmer ter behandeling van mastceltumoren die inwerkt op c-KIT. C-KIT is een receptor voor de mastcelgroeifactor en zit in de celwand. C-KIT komt voor bij alle mensen en dieren en speelt een belangrijke rol in de normale fysiologie van de cel. C-KIT speelt een rol in de communicatie, ontwikkeling, deling en groei van cellen door phosphorylatie van proteïnen. Het functioneert als een soort aan/uit knop voor deze celfuncties. In 20% van de mastceltumoren bij honden worden mutaties in het c-KIT-gen aangetroffen. C-KIT is een proto/oncogeen, die bij mutatie een verhoogde proliferatie kan veroorzaken. Een andere oorzaak van mastceltumoren is dat de c-KIT continu ‘aan’ staat, zonder dat er een signaal is door binding van mastcel groeifactor. Deze c-KIT lijkt ‘verslaafd aan ATP’ en blijft dus proteïnen fosforyleren en signalen tot groei en deling doorgeven in de cel. Een c-KIT-test brengt dus in de meeste gevallen geen uitsluitsel over het wel of niet aanslaan van de behandeling met Masivet®, aangezien deze test zoekt naar een genmutatie die slechts in 20% van de mastceltumoren de oorzaak is.