Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Maxani Animal Healthcare zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd en te downloaden via: http://www.voorwaarden.net