Brush PyoMax

SAMENSTELLING

Bevat: havermoutextract en allantoïne.

TOEPASSING

Pyo Brush PyoMax is ontwikkeld voor de reiniging en verzorging van nagels, nagelriemen en de huid tussen de tenen. Het draagt bij aan het herstel van een evenwichtige huidflora. Dit product is speciaal geformuleerd voor gebruik in gevallen van een verstoorde huidflora, en is geschikt voor gevoelige, rode/bruine, stinkende en/of vette huid.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

CONTRA-INDICATIES

Gebruik Pyo Brush PyoMax niet indien er sprake is van bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. Overgevoeligheid kan huidirritatie veroorzaken.

TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK

Voor een optimaal resultaat wordt aanbevolen om Pyo Brush PyoMax één keer in de ochtend en één keer in de avond aan te brengen.

Breng een kleine hoeveelheid van het product aan op de aangetaste huid en masseer zachtjes in.

Concentreer je vooral op de gebieden met nagels, nagelriemen en tussen de tenen.

Laat het product intrekken en niet afspoelen.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaren op kamer temperatuur (15-25 ºC) voor een houdbaarheid van 3 jaar vanaf productiedatum.

Na opening 3 maanden houdbaar.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKING

12 ml flacon

DISTRIBUTEUR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland

 

 

COMPOSITION

Contains: oatmeal extract and allantoin

APPLICATION

Pyo Brush PyoMax is designed for the cleansing and care of nails, cuticles, and the skin between the toes. It contributes to the restoration of a balanced skin flora. This product is specially formulated for use in cases of disrupted skin flora and is suitable for sensitive, red/brown, malodorous, and/or oily skin.

ADVERSE REACTIONS

None known.

CONTRAINDICATIONS

Do not use Pyo Brush PyoMax if there is a known hypersensitivity to any of the components. Hypersensitivity can cause skin irritation.

METHOD AND ROUTE OF ADMINISTRATION

For optimal results, it is recommended to apply Pyo Brush PyoMax once in the morning and once in the evening.

Apply a small amount of the product to the affected skin and gently massage in.

Concentrate on the areas with nails, cuticles, and between the toes.

Allow the product to be absorbed and do not rinse.

SHELF LIFE AND STORAGE CONDITIONS

Store at room temperature (15-25°C) for a shelf life of 3 years from manufacture date.

Store below 25 ºC for a shelf life of 12 months from manufacture date. Shelf life after opening: 3 months.

Keep out of sight and reach of children.

PACKAGE

12 ml vial

DISTRIBUTOR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland