Eye Skin Cream

SAMENSTELLING

Bevat een zorgvuldig samengestelde combinatie van ingrediënten, waaronder honing, shea butter, allantoïne, vitamine E en jojoba-olie.

TOEPASSING

Eye Skin Cream legt een beschermende laag over de rode en geïrriteerde huid om deze te beschermen tegen irritatie door overtollig traanvocht, slijm en restanten van oogmedicatie. Deze crème biedt bescherming, voeding, hydratatie en intensieve verzorging voor de huid.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

CONTRA-INDICATIES

Gebruik Eye Skin Cream niet indien er sprake is van bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. Overgevoeligheid kan huid- en/of oogirritatie veroorzaken.

TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK

Reinig de geïrriteerde huid zorgvuldig en dep deze droog. Breng de crème 2-3 keer per dag aan op de geïrriteerde huid. In geval van contact met de ogen, veroorzaakt de crème geen irritatie.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaren op kamer temperatuur (15-25 ºC) voor een houdbaarheid van 3 jaar vanaf productiedatum. Na opening 3 maanden houdbaar.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKING

15 ml flacon

DISTRIBUTEUR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland

 

 

COMPOSITION

Contains a carefully crafted combination of ingredients, including honey, shea butter, allantoin, vitamin E, and jojoba oil.

APPLICATION

Eye Skin Cream forms a protective layer over the red and irritated skin to shield it from irritation caused by excess tear fluid, mucus, and remnants of eye medication. This cream provides protection, nourishment, hydration, and intensive care for the skin.

ADVERSE REACTIONS

None known.

CONTRAINDICATIONS

Do not use Eye Skin Cream if there is a known hypersensitivity to any of the components. Hypersensitivity can cause skin and/or eye irritation.

METHOD AND ROUTE OF ADMINISTRATION

Carefully cleanse the irritated skin and pat it dry. Apply the cream 2-3 times a day to the irritated skin. In the event of contact with the eyes, the cream does not cause irritation.

SHELF LIFE AND STORAGE CONDITIONS

Store at room temperature (15-25°C) for a shelf life of 3 years from the production date. After opening, Eye Skin Cream is usable for 3 months.

Keep out of sight and reach of children.

PACKAGE

15 ml vial

DISTRIBUTOR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland