Cleanser Spray 250 ml

SAMENSTELLING

Bevat een zorgvuldig samengestelde combinatie van ingrediënten, waaronder fysiologisch water, glycerine, chloorhexadine en milde zepen.

TOEPASSING

Cleanser Spray reinigt en spoelt de aangedane huid, verwijdert debris en ondersteunt daarmee het herstel van de huid. De combinatie van fysiologisch water, glycerine, chloorhexadine en milde zepen lost eiwitten, vuil en vetten effectief op de aangedane huid op, of zoals voorgeschreven door uw dierenarts. Het product dient minimaal 5 tot 10 minuten aan de lucht te drogen, naspoelen is niet nodig.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

CONTRA-INDICATIES

Gebruik Cleanser Spray niet als er bekende overgevoeligheid is voor een van de bestanddelen. Overgevoeligheid kan huidirritatie veroorzaken. Vermijd contact met de ogen en oren.

TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK

Cleanser Spray reinigt en spoelt de aangedane huid, verwijdert debris en ondersteunt daarmee het herstel van de huid. De combinatie van fysiologisch water, glycerine, chloorhexadine en milde zepen lost eiwitten, vuil en vetten effectief op de aangedane huid op, of zoals voorgeschreven door uw dierenarts. Het product dient minimaal 5 tot 10 minuten aan de lucht te drogen, naspoelen is niet nodig.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaren op kamer temperatuur (15-25 ºC) voor een houdbaarheid van 5 jaar vanaf productiedatum.

Na opening 12 maanden houdbaar.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKING

250 ml flacon

DISTRIBUTEUR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland

 

 

COMPOSITION

Contains a carefully formulated combination of ingredients, including physiological water, glycerin, chlorhexidine, and mild soaps.

APPLICATION

Cleanser Spray cleans and rinses the affected skin, removes debris, and supports skin recovery. The combination of physiological water, glycerin, chlorhexidine, and mild soaps effectively dissolves proteins, dirt, and fats on the affected skin, or as prescribed by your veterinarian. The product should be allowed to air dry for a minimum of 5 to 10 minutes, and rinsing is not necessary.

ADVERSE REACTIONS

None known.

CONTRAINDICATIONS

Do not use Cleanser Spray if there is a known hypersensitivity to any of the components. Hypersensitivity can cause skin irritation. Avoid contact with the eyes and ears.

METHOD AND ROUTE OF ADMINISTRATION

Cleanser Spray cleans and rinses the affected skin, removes debris, and supports skin recovery. The combination of physiological water, glycerin, chlorhexidine, and mild soaps effectively dissolves proteins, dirt, and fats on the affected skin, or as prescribed by your veterinarian. The product should be allowed to air dry for a minimum of 5 to 10 minutes, and rinsing is not necessary.

SHELF LIFE AND STORAGE CONDITIONS

Store at room temperature (15-25°C) for a shelf life of 5 years from manufacture date.

Store below 25 ºC for a shelf life of 12 months from manufacture date.

Keep out of sight and reach of children.

PACKAGE

250 ml vial

DISTRIBUTOR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland