Acetic Ear Drops

SAMENSTELLING

Bevat: azijnzuur, propyleenglycol

TOEPASSING

Zure oordruppels worden gebruikt bij honden en katten. Azijnzuur maakt het milieu in de externe gehoorgang zuurder. Hierdoor wordt het milieu in de externe gehoorgang ongunstig voor micro-organismen.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

CONTRA-INDICATIES

Bij ulceraties van de externe gehoorgang kunnen de oordruppels pijn doen, gebruik de oordruppels niet in deze gevallen.

Niet gebruiken indien het trommelvlies is geperforeerd.

TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK

De gebruikelijke dosering is 3x per dag 3 tot 5 druppels (afhankelijk van de grootte van het dier), in het te behandelen oor.

Breng de oordruppels voor toediening op kamertemperatuur, bijvoorbeeld door het in de hand te verwarmen.

Houd na toediening gedurende circa 2 minuten een hand op het oor, zodat de druppels goed in de gehoorgang verspreid kunnen worden, hierna maakt schudden van de kop niet uit.

MASSEER HET OOR NIET.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaren in een koelkast (2-8 ºC) voor een houdbaarheid van 24 maanden vanaf productiedatum.

Bewaren beneden 25 ºC voor een houdbaarheid van 12 maanden vanaf productiedatum.

Na opening 6 maanden houdbaar.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKING

10 ml flacon of 20 ml flacon

FABRIKANT

Girasol Natural Products B.V.
Minervum 7357
4817 ZH Breda
Nederland

DISTRIBUTEUR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland

 

PACKAGE LEAFLET

Auricidum acidic ear drops

COMPOSITION

Contains: acetic acid, propylene glycol

APPLICATION

Acidic ear drops are used in dogs and cats. Acetic acid makes the environment in the external ear canal more acidic. As a result, the environment in the external ear canal becomes unfavorable for microorganisms.

ADVERSE REACTIONS

None known.

CONTRAINDICATIONS

Do not use in case of ulcerations of the external ear canal, this may hurt.

Do not use if the eardrum is perforated.

METHOD AND ROUTE OF ADMINISTRATION

The usual dose is 3-5 drops (depending on the size of the animal) in the ear to be treated, 3 times a day.

Before administration, bring the ear drops to room temperature, for example by warming them in your hand.

After administration, keep one hand on the ear for about 2 minutes, allowing the drops to spread well in the ear canal. After this, head shaking is allowed.

DO NOT MASSAGE THE EAR.

SHELF LIFE AND STORAGE CONDITIONS

Store refrigerated (2-8 ºC) for a shelf life of 24 months from manufacture date.

Store below 25 ºC for a shelf life of 12 months from manufacture date. Shelf life after opening: 6 months.

Keep out of sight and reach of children.

PACKAGE

10 mL vial or 20 mL vial

MANUFACTURER

Girasol Natural Products B.V.
Minervum 7357
4817 ZH Breda
Nederland

DISTRIBUTOR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland