Acetic Ear Drops

(Scroll down for english)

SAMENSTELLING

Bevat: azijnzuur, propyleenglycol

TOEPASSING

Zure oordruppels worden gebruikt bij honden en katten.

Azijnzuur maakt het milieu in de externe gehoorgang zuurder. Hierdoor wordt het milieu in de externe gehoorgang ongunstig voor micro-organismen. De druppels kunnen ingezet worden bij de hond of kat die vaker last heeft van geprikkelde oren en honden die vaak zwemmen.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

CONTRA-INDICATIES

Bij ulceraties van de externe gehoorgang kunnen de oordruppels pijn doen, gebruik de oordruppels niet in deze gevallen. Niet gebruiken indien het trommelvlies is geperforeerd. Raadpleeg daarom eerst een dierenarts.

TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK

Voor gebruik eerst een dierenarts raadplegen en het voorgeschreven gebruik volgen. De gebruikelijke dosering bij een geïrriteerd oor is 1-3 keer per dag 5 tot 20 druppels, afhankelijk van de grootte van het dier, rechtstreeks in het te behandelen oor. Doorgaans voor een kleine hond (<10kg) een kwart pipet (5-10 druppels) per oor toedienen en voor een grotere hond (>10kg) ½ pipet (10- 20 druppels) per oor. Voor onderhoud is de gebruikelijke dosis  1-3 keer per week, en voor honden die veel last hebben door het zwemmen, is het aan te raden voor of na het zwemmen te behandelen.

Zorg ervoor dat de oordruppels op kamertemperatuur zijn voordat je ze toedient, bijvoorbeeld door de fles in je hand te verwarmen. Na toediening is het belangrijk om gedurende ongeveer 2 minuten een hand op het oor te houden, zodat de druppels gelijkmatig in de gehoorgang kunnen verspreiden. Schudden van de kop is hierna geen probleem. Vermijd het masseren van het oor.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaren in een koelkast (2-8 ºC) voor een houdbaarheid van 24 maanden vanaf productiedatum.

Bewaren beneden 25 ºC voor een houdbaarheid van 12 maanden vanaf productiedatum.

Na opening 6 maanden houdbaar.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKING

10 ml flacon of 20 ml flacon

DISTRIBUTEUR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland

 

COMPOSITION

Contains: acetic acid, propylene glycol

APPLICATION

Acidic ear drops are used in dogs and cats. Acetic acid makes the environment in the external ear canal more acidic. As a result, the environment in the external ear canal becomes unfavorable for

microorganisms. The drops can be used for dogs or cats that frequently experience irritated ears and for dogs that swim often.

ADVERSE REACTIONS

None known.

CONTRAINDICATIONS

Do not use in case of ulcerations of the external ear canal, this may hurt.

Do not use if the eardrum is perforated. Therefore, consult a veterinarian first.

METHOD AND ROUTE OF ADMINISTRATION

Consult a veterinarian before use and follow the prescribed usage. The usual dosage for an irritated ear is 1-3 times a day with 3 to 10 drops, depending on the size of the animal, directly into the ear to be treated. Typically administer a quarter pipette (5-10 drops) per ear for a small dog (<10kg) and half a pipette (10-20 drops) per ear for a larger dog (>10kg). For maintenance, the usual dose is 1-3 times a week, and for dogs experiencing discomfort due to swimming, it is advisable to administer before or after swimming.

Ensure that the ear drops are at room temperature before administration, for instance, by warming the bottle in your hand. After application, it’s important to hold a hand on the ear for approximately 2 minutes to allow the drops to evenly disperse within the ear canal. Shaking the head afterward is not an issue. Avoid massaging the ear.

SHELF LIFE AND STORAGE CONDITIONS

Store refrigerated (2-8 ºC) for a shelf life of 24 months from manufacture date.

Store below 25 ºC for a shelf life of 12 months from manufacture date. Shelf life after opening: 6 months. Keep out of sight and reach of children.

PACKAGE

10 mL vial or 20 mL vial

DISTRIBUTOR

Maxani Animal Healthcare B.V.
Leeuweriklaan 14-b
3704 GR Zeist
Nederland